No. 3 - Year 10 - 06/2020
10.15291/sic/3.10

Note About Contributor(s)

Ema Marača, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(emamaraca@gmail.com)

Ema Marača . Studentica ruskog jezika i književnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno joj je glavno područje interesa feministička kritika.